Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

Административен секретар

Съдебен служител:
         Гавраил Бачев

Етаж: 2

Tелефон: 0596 / 22 141

Организира, ръководи и контролира работата на съдебните служители и служителите в помощните звена на съда.

Управлява съдебната сграда, като следи за състоянието на помещенията и инвентара в тях и организира поддръжката им, за което докладва на председателя; планира и организира всички дейности по поддържането на съдебната сграда.

Организира връзките с други органи и институции.

Организира изготвянето на проекта за бюджет на съда.

Контролира събирането на таксите и реализирането на вземания на съда.

Организира снабдяването и оборудването на съда.

Организира въвеждането и поддържането на информационни системи в съда.

Организира събирането и обобщаването на статистическа информация.

Извършва проучвания и формира препоръки за административни, организационни и процедурни промени.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас