Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

НОВИНИ

18.04.2016
„Ден на отворените врати" в Районен съд - Поморие 22.04.2016 год.

„Ден на отворените врати" в Районен съд - Поморие

 

 22.04.2016 год.


Във връзка с реализиране  на инициативата на  ВСС - Дни на отворените врати в органите на съдебната власт, на  22.04.2016 год. от 10.00 до 15.00 ч. ще се проведе  „Ден на отворените врати" в Районен съд – Поморие.


Ръководството на съда кани гражданите да посетят сградата на Районен съд - Поморие в Деня на отворените врати и да се запознаят с работата на съдиите и съдебните служители, с организацията на работа в  деловодството на съда, бюро „Съдимост", служба "Архив" и служба ДСИ, както и с възможностите за предоставяне на съдебно - административни услуги.


В  сградата на съда от 13.00 часа до 15.00 часа ще гостуват ученици от  СОУ "Иван Вазов" гр. Поморие. Те ще имат  специална среща с Председателя на Районен съд – Поморие г-жа Нася Япаджиева. Лекция на тема: „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица” ще изнесе съдия Димитър Димитров.


           Надяваме се с провеждането на проект „Ден на отворените врати" в Районен съд – Поморие да спомогнем за повишаване на правната култура на гражданите, за постигане на по-добра информираност и за изграждане на доверие в работата на съдебната система. 

19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ...]

17.04.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ...]

29.03.2013
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас