Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

НОВИНИ

19.05.2016
Третата власт отвътре - видео

Третата власт отвътре  - видео

 

През 2015 г. в изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“ по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд бяха създадени десет телевизионни рубрики представящи съдебната власт.
Рубриките представят десет теми: Функции и структура на ВСС; Независимост на съдебната власт; Детско правосъдие; Електронно правосъдие; Противодействие на корупцията; Достъп до правосъдието; Специфика на различните видове правосъдие; Магистратските професии; Структура на съдебната власт; Прозрачност в работата на съдебната власт. 

18.04.2016
„Ден на отворените врати" в Районен съд - Поморие 22.04.2016 год. [ още ...]

17.04.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ...]

29.03.2013
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас