Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

НОВИНИ

17.04.2013
Електронно свидетелство за съдимост

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И АДВОКАТИ,

От 20 февруари 2013 год. е активна новата услуга на Министерство на правосъдието-издаване на електронно свидетелство за съдимост!

Съгласно Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а НК, имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма, но само в електронен вид и съдържание, достъпно на страница на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който се предоставя на лицето, за което се отнася.

За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.

Образец на електронно свидетелство за съдимост може да видите тук.

За да подадете заявление за издаване на електронно свидетелство съдимост или да достъпите Вашите заявления и свидетелства, Ви е необходим квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕГН. Заявлението се подава по електронен път на адрес: https://cs.mjs.bg/ . Цената на електронното свидетелство за съдимост е 3 лв.

19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ...]

18.04.2016
„Ден на отворените врати" в Районен съд - Поморие 22.04.2016 год. [ още ...]

29.03.2013
НОВИ БАНКОВИ СМЕТКИ [ още ...]

Страница: 1
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас