Начало
Начало Начало
   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
19.05.2016
Третата власт отвътре - видео [ още ... ]   

ИСТОРИЯ

    Поморийски районен съд, съществува от освобождаването на България и се е именувал Анхиалско мирово съдилище. През 1906 година гръцкото население в гр.Поморие се е разбунтувало против българската власт с цел да се освободи и образуват гръцка колония. В тези събития градът е бил запален и изгорял изцяло, а така също и самото мирово съдилище. За това до този период от време нямаме никакви данни за историята на мировото съдилище.

    След 1906 година в гр.Анхиало се създава на ново мировото съдилище, обаче през 1927 година когато са получили нареждане да се унищожат старите архиви и тогавашния персонал на мировото съдилище е унищожил всички ценни и неценни материали, като са останали само движещите се дела.

    Задачата на мировото съдилище е била да раздава правосъдие.

    Неговият район на действие е заемал бившата Анхиалска околия и се е помещавал в гр.Поморие в сградата, в която се помещава и днес. Мировото съдилище през 1935 година се е преименувал на Поморийски околийски съд, понеже и градът се е преименувал на гр.Поморие и с това наименование се е водило до 1953 година, а от 1953 година до 1971 година месец юни се именува Поморийски народен съд, а от месец юни 1971 година вече преименуван на Районен съд.

 

ЗА СЪДА
История
Съдебен район
Председател
Структура
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебни зали
Банкови сметки
Адрес и телефони
Галерия
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас