Начало

 

   

Районен съд - Поморие, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 30.11.2019 г. Районен съд - Поморие има нов сайт, с адрес: https://pomorie-rs.justice.bg/

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
28.11.2019
Районен съд - Поморие има нов сайт [ още ... ]   

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ!


Достъп до делата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ и съдебен район Бургас


     РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ непрекъснато се стреми за усъвършенствуване на административната си дейност в посока ефективност, прозрачност и достъпност, в съответствие с българските традиции на съдебната система и изискванията на Европейския съюз.
      Чрез създаване на интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ целим, да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и административните услуги, които той предоставя.
      За съвместно постигане на една от основните ни цели - подобряване качеството на обслужване на гражданите - моля, не се колебайте да се свържете с нас.

    Председател на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ: Нася Япаджиева

Районен съд - Поморие, Ви уведомява, че информацията от този сайт е актуална до 30.11.2019 г. Районен съд - Поморие има нов сайт, с адрес: https://pomorie-rs.justice.bg/

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Обявления
Анкета
Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Вътрешни правила за случайното разпределение на делата в Районен съд гр. Поморие
Правила за времеви стандарти относно движението на постъпълите в Поморийски районен съд дела
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Поморийски районен съд, по реда на чл.42, ал.4 ГПК
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2008 - 2020 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас