Начало

 

   

От 08.09.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ
17.04.2013
Електронно свидетелство за съдимост [ още ... ]   

ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА
РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ!

     РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ непрекъснато се стреми за усъвършенствуване на административната си дейност в посока ефективност, прозрачност и достъпност, в съответствие с българските традиции на съдебната система и изискванията на Европейския съюз.
      Чрез създаване на интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ целим, да Ви предоставим лесен достъп до информация за нашия съд и административните услуги, които той предоставя.
      За съвместно постигане на една от основните ни цели - подобряване качеството на обслужване на гражданите - моля, не се колебайте да се свържете с нас.

    Председател на РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ: Веселин Белев

БЪРЗИ ВРЪЗКИ
График на заседанията
Обявления
Анкета
Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове
Вътрешни правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Правила за случайно разпределение на делата по СФУК в Поморийски районен съд
Правила за времеви стандарти относно движението на постъпълите в Поморийски районен съд дела
Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес в Поморийски районен съд, по реда на чл.42, ал.4 ГПК
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
© 2008 - 2014 РАЙОНЕН СЪД ПОМОРИЕ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас